Kasulikke näpunäiteid

Kuidas vabatahtlikuna osalemist taotleda?

Pin
Send
Share
Send
Send


Vabatahtlike organisatsiooni juhile ...

Vabatahtliku avaldus

Õppekoht _______________________________________________________

Palun võtke mind kui vabatahtliku organisatsiooni liiget ...

Tutvuti vabatahtliku tegevuse liikidega.

Vanemate (seaduslike esindajate) nõusolek lapse osalemisel vabatahtlikus tegevuses ja tema isikuandmete töötlemisel

Olen nõus, et minu laps tegeleb vabatahtliku tegevusega, samuti oma isikuandmete töötlemisega.

Vabatahtliku taotlus vabatahtliku raamatu väljaandmiseks ning kodaniku ja tema vanemate (seaduslike esindajate) nõusolekul isikuandmete töötlemiseks

Vabatahtlike organisatsiooni juhile / Nimi /

Sünniaeg "____" _________,

elanik (ud) aadressil: ________________,

st. ______________, d. __, apt. ____,

pass: seeria ____ number ____________,

kelle poolt ja millal välja antud ___________________________

töö / õppe koht ____________________________________,

AVALDUS

Palun andke mulle isiklikult vabatahtliku (vabatahtliku) isiklik raamat.

Vabatahtliku (vabatahtliku) tegevuse kogemuse lühikirjeldus: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(kuupäev) (allkiri, allkirja dekrüptimine)

Taotluse selg täidavad organisatsioonid, kellel on õigus välja anda vabatahtliku (vabatahtliku) isiklikke raamatuidTaotluse läbivaatamise tulemuste põhjal anti välja vabatahtliku (vabatahtliku) isiklik raamat, seeria _______ number __________

Vabatahtlike organisatsiooni juhile / Nimi /

Sünniaeg "____" _________,

elanik (ud) aadressil: ________________,

st. ______________, d. __, apt. ____,

pass: seeria ____ number ____________,

kelle poolt ja millal välja antud ________________________________

töö / õppe koht ____________________________________,

AVALDUS

Kodaniku nõusolekul

Isikuandmete töötlemise kohta

Avaldan nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks, et anda teavet vabatahtliku (vabatahtliku) tegevuse kohta, sealhulgas toimingute tegemiseks minu isikuandmete kogumiseks, korraldamiseks, kogumiseks, säilitamiseks, täpsustamiseks (värskendamiseks, muutmiseks), levitamiseks (sh ülekandmiseks) ja hävitamiseks.

Ülaltoodud nõusolek minu isikuandmete töötlemiseks on esitatud vastavalt 27. juuli 2006. aasta föderaalseadusele nr 152-ФЗ „Isikuandmete kohta”, mille kohaselt töödeldakse isikuandmeid föderaalseaduse alusel või vabatahtliku kokkuleppe (kokkuleppe) täitmiseks ( vabatahtlik) tööd, mille osapooleks ma olen, saab teha ilma minu täiendava nõusolekuta.

See nõusolek jõustub selle allkirjastamise ja vabatahtliku (vabatahtliku) isikliku raamatu väljastamise hetkest (või vabatahtliku (vabatahtliku) töölepingu kokkuleppe (lepingu) kehtivuse ajaks __

organisatsioon (asutus), mis meelitab vabatahtlikke (vabatahtlikke)) ja mille saab tagasi võtta, esitades kirjaliku avalduse.

(kuupäev) (allkiri, ärakiri:

Vabatahtlike organisatsiooni juhile / Nimi /

Täisnimi vanem (alaealise kodaniku seaduslik esindaja)

Sünniaeg "____" _________,

elanik (ud) aadressil: ______

st. ______________, d. __, apt. ____,

pass: seeria ____ number ____________,

kelle poolt ja millal välja antud _______________________

töö / õppe koht ____________________________________,

AVALDUS

vanema (alaealise kodaniku seadusliku esindaja) nõusolekul

Lapse vabatahtlikuks tegemiseks

vanema (alaealise kodaniku seadusliku esindaja) nõusolekul alaealise kodaniku isikuandmete töötlemiseks

Ma _________________________________________________________ annan nõusoleku oma poja (tütre) _____________________________________________________ _________ sünniaasta rakendamiseks, õppides (mitte õppides) _______________________ (õppeasutuse nimi) vabatahtlikul tegevusel vabal ajal.

Avaldan nõusolekut oma poja (tütre) isikuandmete töötlemiseks vabatahtliku (vabatahtliku) tegevuse teabe toetamiseks, sealhulgas toimingute kogumiseks, korraldamiseks, kogumiseks, säilitamiseks, täpsustamiseks (värskendamiseks, muutmiseks), levitamiseks (sh ülekandmiseks) ) ja minu (te) poja (tütre) isikuandmete hävitamine.

See nõusolek jõustub selle allkirjastamise hetkest ja minu (poja) tütrele vabatahtliku (vabatahtliku) isikliku raamatu väljastamise hetkest (või kuni vabatahtliku (vabatahtliku) töölepingu kokkuleppe (kokkuleppe) kehtivuse ajaks _____ (soodustatud isiku nimi) organisatsiooni (asutusega). vabatahtlike (vabatahtlike) meelitamine) ja selle saab tagasi võtta, esitades kirjaliku avalduse.

(kuupäev) (allkiri, allkirja dekrüptimine)

Mittetulundusühingu partnerluslepingu näide

Koostööleping

ühelt poolt ja direktori (vabatahtliku organisatsiooni juhi) isikus, kes tegutseb teiselt poolt, edaspidi "lepinguosalised", alusel, on sõlminud käesoleva lepingu järgmiselt:

Lepingu objekt.

1.1. Lepingu objektiks on lepinguosaliste koostöö sotsiaalsete vabatahtlike noorteprojektide arendamisel.

Koostööalad.

2.1. Noorte vabatahtliku tegevuse probleeme käsitleva teadusliku, õppe-, õppe- ja metoodilise kirjanduse vahetamine.

2.2. Ühiste koolitusprogrammide korraldamine ja rakendamine, sealhulgas vabatahtlike projektide koordinaatorite koolitus, ümberõpe ja täiendõpe.

2.3. Vabatahtliku tegevuse arendamise ühiste festivalide, seminaride, konverentside korraldamine ja pidamine.

2.4. Osalemine osapoolte korraldatavatel festivalidel, konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel.

2.5. Spetsialistide vahetus töökogemuse uurimiseks, koolituste ja konsultatsioonide läbiviimiseks.

2.6. Erinevat tüüpi vabatahtlike praktika korraldamine koolilastele.

Lepinguosaliste kohustused.

3.1. Esitage vajalikku teavet käesoleva lepingu kohase töö korraldamiseks ja parendamiseks.

3.2. Tagada käesoleva lepingu tingimuste nõuetekohane rakendamine.

3.3. Selle lepingu alusel sõlmitakse eraldi projektid konkreetsete projektide jaoks, näidates ära koostöövaldkondade sisu, tähtajad ja mahud.

3.4. Töötada välja ühised projektid, mille eesmärk on meelitada piirkonna elanikke vabatahtlikuks.

3.5. Osalege teabekampaaniates, mille eesmärk on edendada piirkonnas vabatahtlike väärtusi.

3.6. Teha kõik endast olenev, et saada piirkonna ettevõtetelt ja organisatsioonidelt sihipärast ja järjepidevat tuge sotsiaalprojektide rakendamisel.

3.7. Nimetage esindajad, kellel on õigus käimasolevaid koostööküsimusi koordineerida. Projektijuhid nimetatakse ametisse vastastikusel kokkuleppel.

Papillaarsed sõrmemustrid on sportliku võime marker: dermatoglüüfilised nähud tekivad 3-5 raseduskuul, ei muutu kogu elu jooksul.

Pinnavee äravoolu korraldus: suurim niiskus maakeral aurustub merede ja ookeanide pinnalt (88 ‰).

Ühe kolonniga puittoed ja nurktugede tugevdamise meetodid: VL toed - konstruktsioonid, mis on ette nähtud juhtmete hoidmiseks vajalikul kõrgusel maapinnast, vesi.

Vaata videot: Riigikogu istung, 21. veebruar 2019 (August 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send